Lépe žádat o odpuštění, než o svolení.... Miluji život, protože mi dal Tebe... Miluji Tě, protože ty jsi můj život :-*

Latinská přísloví

28. října 2009 v 12:15 | darkhopee.blog.cz |  Jen tak

Quod me nutrit, me destruit. - Co mě živí, to mě zničí.
Odi et amo. - Nenávidím a miluji.
Quidquid discis, tibi discis! - Čemukoli se učíš, pro sebe se učíš!
Si vis pacem, para bellum. - Kdo chce mír chystá válku.
Quod licet jovi non licet bovi! - Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi!
Bis dat, quis cito dat. - Kdo rychle dává, dvakrát dává.
Dum spiro spero. - Dokud dýchám doufám.
Mors principum est. - Smrt je jenom začátek.
Carpe diem quam minimum creduls postero. - Užívej dne a nedůvěřuj lehkomyslně zítřku.
Amor ut lacrima oculis oritus in pectus cadit. - Láska je jako slza, vzniká v oku a dopadá do srdce.
Tempus vulnera sanat! - Čas rány zhojí!
Homini plurima ex homine sunt mala! - Nejvíce škod působí člověk člověku!
Hominem guaero! - Hledám člověka!
Per aspera ad astra. - Přes překážky ke hvězdám.
Medicus curat, natura santa. - Lékař léčí, příroda uzdravuje.
Pantha rei. - Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš.
Mors ulitama linea rerum. - Smrt je poslední hranicí všech věcí.
Semel pro semper. - Jednou pro vždy.
Manus manum lavat. - Ruka ruku myje.
Quae facta sunt, non posunt mutari. - Co se stalo, nelze změnit.
Beatus non est, qui habet quae cupit, sed qui non cupit, quae non habet. - Blažený není ten, kdo má po čem touží, ale ten, kdo netouží po tom co nemá.
Cum cecidoro, suram. - Kdykoli upadnu, vstanu.
Perfer et obudra, multo graviora tulisti. - Vydrž na svém místě, stůj, již mnohé a horší jsi snesl.
De omnibus est dubitandum. - O všem je třeba pochybovat.
Cogito, ergo sum. - Myslím, tedy jsem.
Omnia mea necum porto. - Vše co je mé si nesu s sebou.
Stultia est contagiosa. - Hloupost je nakažlivá.
Fabera est suae quisquefortunae. - Každý svého štěstí tvůrce.
Ab imo pectore. - Z celého srdce.
Acta est fabula! - Hra skončila!
Alea iacta est - Kostky jsou vrženy.
Ave Caesar, lucratori te salutant! - Buď zdráv Cézare, po bohatství toužící tě zdraví!
Ave Caligula Minus, morituri te salutant! - Buď zdráv, C.M., na smrt jdoucí tě pozdravují!
Audaces fortuna iuvat. - Odvážnému štěstí přeje.
Auri sacra fames! - Prokletý po zlatě hlade!
Aut Caesar, aut nihil! - Buď César, nebo nic!
Beati pauperes spirite. - Blahoslavení chudí duchem.
Carpe diem. - Užij dne.
De facto - Ve skutečnosti.
Delenda Carthago. - Kartágo je nutno zničit.
Diem perdidi. - Ztratil jsem den.
Dignus est intrare. - Kdo je hoden nechť vstoupí.
Donec eris felix, multos numerabis amicos. - Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho.
Dulce et decorum est pro patria mori. - Je sladké a spravné zemřít za vlast.
Errare humanum est. - Chybovati je lidské.
Exegi monumentum aere perennius. - Dokončil jsem pomník, trvalejší než bronz.
Felix qui potuit rerum cognoscare causas. - Šťastný, kdo mohl poznat příčinu věcí.
Fluctuat nec mergitur. - Zmítaná vlnami, přesto nepotopená.
Illico presto! - Okamžitě a rychle!
Ipso facto. - Tím pádem.
Ira furor brevis est. - Hněv je krátká zuřivost.
Ita diis placuit! - Jak se bohům zlíbilo!
Maior e longinquo reverentia. - Na dálku se vzdává větší úcta.
Non omnia possumus omnes! - Ne všichni můžeme všechno!
Nunc est bibendum. - Nyní je třeba pít.
O fortunatos nimum, sua si bona norint, agricolas. - Jak jsou rolníci šťastni, když vlastní výhody znají.
Ó tempora, ó mores! - Ach časy, ach mravy!
Panem et circenses. - Chléb a hry.
Plaudite, cives! - Tleskejte, občané!
Quid novi? - Co je nového?
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? - Kdo, co, kde, za čí pomoci, proč, jak, kdy?
Quo vadis? - Kam kráčíš?
Quomodo vales? - Jak se máš?
Quod Erat Demonstrandum. - Q.E.D. - Což mělo býti dokázáno.
Quousque tandem? - Kdy to skončí?
Redde Caesari quae sunt Caesaris. - Vrátíme Césarovi co je Césarovo.
Si vis pacem. - Chceš-li mír.
Sol lucet omnibus. - Slunce svítí pro všechny.
Senatus Populusque Romanus. - S.P.Q.R. - Římský senát a lid.
Sursum corda - Vzhůru srdce.
Timeo Danaos et dona ferentes - Bojím se Danajských, kteří přínášejí dary.
Tu quoque fili! - Ty také, synu!
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. - Vytvářejí pustinu a nazývají to mírem.
Uti, non abuti. - Užít, ne zneužít.
Vade retro! - Ustup!
Vae victis! - Běda přemoženým!
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. - Marnost nad marnost, vše je marnost.
Veni, vidi, vici. - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
Video meliora proboque deteriora sequor. - Vidím dobro, schvaluji je, avšak sleduji zlo.
Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. - Bohové stranili vítězi, ale Cato poraženému.
Vinum et musica laetifant cor. - Víno a hudba rozveselí srdce.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama